50 va 100 so‘mlik tangalar va banknotlarni muomalada bo‘lgan boshqa nominaldagi banknotlarga almashtirish mumkin

1 iyuldan boshlab, eski namunadagi (2001−2002, 2004 va 2009 yillar namunasidagi) 50 so‘mlik, 100 so‘mlik tangalari hamda (1994 yil namunasidagi) 50 so‘mlik va 100 so‘mlik banknotlari to‘lov qobiliyatini yo‘qotdi va muomaladan chiqarildi. Joriy yil 1 iyul kuniga qadar eski namunadagi 50 so‘mlik va 100 so‘mlik banknotlar va tangalar Markaziy bank hududiy Bosh boshqarmalarining Hisob-kitob kassa markazlari, barcha tijorat banklari va ularning…

Bamboo: Crop of the Future

Bamboo Crop of the Future   Voice 1  Welcome to Spotlight. I’m Ryan Geertsma. Voice 2  And I’m Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live. Voice 1  A group of six buildings stands in two lines. It…

A Black Lake in Baotou

A Black Lake in Baotou   Voice 1  Welcome to Spotlight. I’m Katy Blake. Voice 2  And I’m Bruce Gulland. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live. Voice 1  Outside the city of Baotou China, there is a large…