Erkak va ayol miyasidagi farq

Erkaklar va ayollar turli fikrlashadi, har xil harakatlarni amalga oshiradilar. Ayol va erkaklarning miyalari o’rtasida, olimlar anatomik, fiziologik va psixologik farqlar borligini aniqlashgan. Misol uchun, erkaklardagi katta yarim shar (fikrlash va boshqa yuqori funksiyalar uchun mas’ul) o’rtacha 9 foiz kattaroqdir. 1. Ayolning miyasi erkaknikiga qaraganda 10% kichik ekanligini isbotlangan. Ammo bu aql darajasiga ta’sir qilmaydi.…