Sushi taomiga ijodiy yondashuv (+22 foto)

Ijodkorlik har qanday narsani sa`nat darajasiga ko`tarishi mumkin. Hatto toamlarni ham ijodkorlik bilan undan sa`nat asarini yaratish mumkin. style=”text-align: justify;”>Sushi – bu soflikni va o`zgachalikni o`zida mujassam etgan taom hisoblanadi va butun dunyo bo`ylab anchayin mashhur taom sanaladi. E`tiboringizga sushi taomidan tayyorlangan sa`nat asarini taqdim etamiz: