3 narsa qoidasi

Kurashish zarur bo’lgan uchta narsa: Oilangiz, do’stlaringiz va orzularingiz. E’rishish lozim bo’lgan uchta narsa: Kechirim, bilim va hurmat. Sizda bo’lishi zarur bo’lgan uchta xislat: Sabr, mehr va olijanoblik. Sizni yakson qilishi mumkin bo’lgan uchta narsa: Yo’lg’on, mag’rurlik va hasad. Buzishingiz kerak bo’lmagan uchta narsa: Ishonch, vada va yurak. Hayot – bir marotaba beriladigan in’om, Sevinglar…

Yaxshilik qilishdan charchamaylik!

Sir emaski savob ishlar nafaqat muxtojlarga yordam beradi, balki yana savob ish qilgan insonning kayfiyatini ham ko`taradi. Esingda tut yaxshilik senga yordam beradi, bu narsa doim qaytadi va sening hayotingni ma’no va haqiqiy mo’jiza bilan to’ldiradi.   Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o`z vaqtida buning hosilini o`rib olamiz!