Yolg’izlikni boshdan kechirishning hissiy xususiyatlari

Yolg’izlikni boshdan kechirishning hissiy xususiyatlari

Yolg’izlik muammosini o’rganishning dolzarbligi ushbu hodisaning keng tarqalganligi, uning amaliy psixologik yordamdagi ahamiyati bilan bog’liq. Yolg’izlik – bu odamlar psixologdan yordam so’rab murojaat qiladigan tez-tez shikoyat; ko’pincha o’z joniga qasd qilish sabablari qatoriga kiradi. Zamonaviy jamiyatining shakllanishi, odamlarning o’zaro begonalashuvi jarayonlari bilan birga keladi, bu yolg’iz odamlar sonining ko’payishiga ta’sir qilolmaydi. Biroq, yolg’izlikning paydo bo’lishiga nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy omillar, balki shaxsiy omillar ham ta’sir qiladi. Shuning uchun, yolg’izlikning shaxsiy kelib chiqishini yanada o’rganish juda dolzarbdir.

Mutaxassislar o’z asarlarida keltirilgan yolg’izlik tushunchasini tahlil qilgandan so’ng, biz xulosaga keldik, yolg’izlikning barcha ta’riflarini uchta asosiy yondashuvga bog’lash mumkin.

Birinchi yondashuv – yolg’izlikni ma’lum bir hissiy holatni keltirib chiqaradigan ijtimoiy vaziyatning bir turi sifatida ko’rib chiqish. Ushbu ta’riflarda insonning jamiyatdan ajralib qolish darajasi asosiy mezondir.

Ikkinchi yondashuv – yolg’izlikni birinchi navbatda ruhiy yoki hissiy holat sifatida ko’rish. Yolg’izlikning bir necha asosiy manbalari ham mavjud:

1) yolg’izlik – shaxsiy ehtiyojlarning kelib chiqishiga javoban yuzaga keladigan holat;

2) yolg’izlik kognitiv dissonansning natijasidir;

3) yolg’izlik shaxs xususiyatlarining natijasidir.

Uchinchi yondashuv funktsionaldir, bu erda yolg’izlik moslashish va tartibga solish mexanizmi sifatida qaraladi.

Yolg’izlikning mohiyatini tushunishga dastlabki ikkita yondashuvning nisbati juda boshqacha bo’lishi mumkin. Masalan, V.I.Lebedev yolg’izlik va guruh izolyatsiyasini tenglashtiradi. Qarama-qarshi yondashuv V.Sadler va T. Jons tomonidan taqdim etilgan, ular yolg’izlikni o’ziga xos anglashning ma’lum bir shaklini ifoda etadigan murakkab va o’tkir hissiyotni keltirib chiqaradigan tajriba deb bilishadi. Yondashuvlarning har biri o’rganilayotgan hodisaning o’ziga xos tomonini aks ettiradi.

Amaliy psixolog ishida yolg’izlikni anglashning ikkinchi yondashuvi muhim rol o’ynaydi.

Amalga oshirilgan nazariy tahlil asosida biz quyidagi ta’rifga erishamiz. Yolg’izlik – bu odamlar bilan yaqin, ijobiy hissiy aloqalarning yetishmasligi va / yoki ularni yo’qotishdan qo’rqish bilan bog’liq bo’lgan salbiy tuyg’udir. Yolg’izlik hissi tartibga soluvchi funktsiyaga ega va inson bilan aloqa qilishning maqbul darajasini tartibga solishda yordam beradigan teskari aloqa mexanizmi.

O’z ishimizda biz bir qator savollarga javob berishga harakat qildik:

1. Yolg’izlik qanday hissiy tajribalarga xos va ular “yolg’iz” va “yolg’iz bo’lmagan” respondentlar o’rtasida farq qiladimi?

2. Erkaklar va ayollarda yolg’izlikning hissiy tajribasida farqlar mavjudmi?

Respondentlarni “yolg’iz” va “yolg’iz emas” ga taqsimlash quyidagi savol yordamida amalga oshirildi: “Menda yolg’izlik hissi paydo bo’ladi”. Bunga javoblarni “doimiy ravishda” va “ko’pincha” bergan respondentlar “yolg’iz” guruhiga tushib qolishdi, “hech qachon” va “kamdan-kam” deb javob berganlar “yolg’iz emaslar” guruhiga kirdilar. “Ba’zan” deb javob bergan respondentlar qiyosiy tahlilga kiritilmagan.

Tadqiqotda berilgan savollarga javob berish uchun biz ikkita anketani ishlab chiqdik. Birinchi so’rovnoma respondentlardan odatda yolg’izlikni boshdan kechirayotganda nimalarni his qilishlarini ta’riflashni so’raydi va buni qarama-qarshi hissiy xususiyatlardan foydalangan holda baholaydilar, masalan: “o’z-o’ziga rahm-shafqat etishmasligi”, “himoyasizlik-xavfsizlik”, “qo’rquv-jasorat” va boshqalar. . Hammasi bo’lib 23 juftlik taklif etiladi. “Yolg’iz” va “yolg’iz emas” respondentlar guruhlari uchun olingan ma’lumotlarning o’rtacha qiymatlari bilan taqqoslash o’tkazildi. Ikkinchi anketa – o’zgartirilgan SAN anketasi (salomatligi, faoliyati, kayfiyati). Respondentlardan yolg’izlik hissi borligida ularning ahvolini baholashni so’rashdi. Birinchi va ikkinchi so’rovnomadagi javoblar 7 balli miqyosda farqlanadi, bu erda haddan tashqari qiymatlar bir-biriga qarama-qarshi xususiyatlarni aks ettiradi, qolganlari esa oraliq javoblarni aks ettiradi. Belgilangan farqlarning ishonchliligini baholash uchun Mann-Uitni testidan foydalanilgan; kelajakda biz P <yoki = 0,05 darajasida farq qiladigan ko’rsatkichlarni ko’rib chiqamiz.

Tadqiqotda 274 kishi ishtirok etdi. Yosh tarkibi 18 yoshdan 60 yoshgacha, 81 erkak (29,6%), 193 ayol (70,4%). Yolg’izlik tuyg’usini boshdan kechirish chastotasiga nisbatan, respondentlar quyidagicha bo’lingan: “yolg’izlik” – yolg’izlik tuyg’usini doimiy va tez-tez boshdan kechirish – 44 kishi (16%), “yolg’iz bo’lmagan” – yolg’izlik hissi. kamdan-kam hollarda va hech qachon – 146 kishi (53,3%).

Olingan ma’lumotlarning tahlili shuni ko’rsatdiki, “yolg’iz” odamlar yolg’izlik tuyg’usini “yolg’iz emas” ga qaraganda ancha qiyinroq his qilishadi (1-jadval). Shunday qilib, “yolg’iz” respondentlar orasida yolg’izlik hissi ko’proq darajada o’z-o’ziga rahm-shafqat, himoyasizlik, qo’rquv, zerikish, umidsizlik, depressiya, zaiflik, ichki bo’shliq, odamlardan uzoqlashish, o’ziga begonalashish – «ichki disarmoniya “, o’ziga xos yoqimsizlik hissi, izolyatsiya, foydasizlik, joyni o’zgartirishga intilish, vahima, darmonsizlik, g’azab, g’azab va ular o’zlarini ko’proq” yolg’iz “his qilishadi. “Yolg’izlik” odam nafaqat yolg’izlikni tez-tez boshdan kechirayotganini, balki turli xil salbiy his-tuyg’ularni ham keskinroq boshdan kechirayotganini ko’ramiz.

Shuningdek, biz erkaklar va ayollardagi yolg’izlik tuyg’usining o’ziga xos xususiyatlarini taqqosladik. Ma’lum bo’lishicha, ayollar erkaklarnikidan farqli o’laroq, yolg’iz qolganda o’zini ko’proq zaifroq his qilishadi, o’rtacha qiymat mos ravishda 0,34 va 0,126 ni tashkil qiladi. Ayollar erkaklarnikiga qaraganda zaifroq: – ayollar uchun 0,57 va erkaklar uchun 0,013.

Faktor tahlilidan foydalanib, yolg’izlik bilan bog’liq bo’lgan hissiyotlarni to’rt guruhga ajratdik.

1-jadval Yolg’izlik hissi bilan bog’liq bo’lgan hissiy tajribalar (o’rtacha qiymatlar)

Yo’q.  Tuyg’ular “Yolg’iz emas” “Yolg’iz” kriteri Mann-Uitni (p)

1 O’ziga hamdardlik * –

2 Zaiflik *

3 Qo’rquv *

4 Aqliy buzilish *

5 Zerikish –

6 Men yolg’iz qolishni yoqtirmayman

7 Umidsizlik *

8 Depressiya *

9 Muayyan

odamni sog’inish

10 Zaiflik *

11 Ichki

bo’shliq *

12 Odamlardan begonalash *

13 Dunyodan begonalash

14 O’zidan begonalash ,

“ichki kelishmovchilik” *

15 Jozibasizlik *

16 Izolyatsiya *

17 keraksiz *

18 joyni o’zgartirish istagi *

19 vahima *

20 kamtarlik

21 darmonsizlik *

22 g’azab, *

23 Men o’zimni yolg’iz his qilmoqdaman *

Izoh: * savollar belgilanadi, javoblari “yolg’iz” va “yolg’iz bo’lmagan” respondentlarda sezilarli farqlarga ega (P <0.05).

Omillar tarkibini tahlil qilish asosida ularga quyidagi nomlarni berdik.

Faktor 1. Zaiflik va zaiflik. Himoyasizlik, qo’rquv, o’ziga rahm-shafqat, aqliy pasayish, zaiflik, zerikish, depressiya, umidsizlik, ichki bo’shliq.

2-omil. Dunyo va odamlardan begonalashish. Keraksiz, yakkalanish, odamlardan uzoqlashish, dunyoga begonalashish, yoqimsizlik, yolg’izlik hissi.

3-faktor. Vahima va o’ziga begonalashish. Nochorlik, vahima, o’ziga begonalashish, g’azab, g’azab.

Omil 4. Muayyan odamga intilish. Men yolg’iz qolishni, o’ziga xos odamni sog’inishni, joyni o’zgartirish istagini, kamtarlikni yoqtirmayman.

Shunday qilib, yolg’izlik hissi himoyasizlik va qo’rquv hissi bilan yoki o’ziga yoki odamlarga begonalashish hissi bilan yoki ma’lum bir odamga intilish bilan bog’liq bo’lishi mumkin. Yolg’izlik hissi bilan bog’liq bo’lgan his-tuyg’ularning bu tasnifi yolg’izlik tuyg’usini engishga qaratilgan psixo-tuzatish ishlarining yo’nalishini konkretlashtirishga imkon beradi.

So’ngra, biz o’zgartirilgan SAN so’rovnomasining ma’lumotlarini ko’rib chiqamiz, bu esa yolg’izlik tuyg’usini boshdan kechirganida respondentlarning sog’lig’i, faoliyati va kayfiyati holatini o’z-o’zini baholashga imkon beradi. Olingan natijalarni tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, yolg’izlikni boshdan kechirayotgan “yolg’iz” respondentlarning sog’lig’i o’rtacha, “yolg’iz bo’lmagan” respondentlarning sog’lig’idan yomonroq. Shuningdek, yolg’izlik hissi bilan “yolg’iz” respondentlar o’rtacha “yolg’iz bo’lmaganlarga” nisbatan yomonroq kayfiyatni boshdan kechirishlari aniqlandi. Yolg’izlikni his qilganda “yolg’iz” respondentlarning faoliyati o’rtacha “yolg’iz bo’lmagan” respondentlarga qaraganda ancha past. Barcha aniqlangan farqlar muhim P <0.01 qiymatlari sohasidadir.

Yolg’izlik tuyg’usini boshdan kechirayotganda SAN so’rovnomasidagi ma’lumotlarning qo’shimcha tahlili shuni ko’rsatdiki, ayollar, umuman, erkaklarnikiga qaraganda qiyinroq kechishadi.

Ularda yolg’izlik hissi odamlarga qaraganda farovonlik va kayfiyatning sezilarli darajada pasayishi bilan birga keladi, aniqlangan farqlarning ahamiyat darajasi P <0,01. Ma’lumotlarni tahlil qilish shuni ko’rsatdiki, yolg’izlik tuyg’usini boshdan kechirishda erkaklar va ayollar o’rtasidagi faoliyatning farqlari sezilarli emas (P = 0.089).

Shunday qilib, quyidagi xulosalar qilish mumkin:

 • “Yolg’izlik” odamlar yolg’izlik holatiga “yolg’iz emas” dan ko’ra qiyinroq bardosh berishadi;
 • yolg’izlik hissi bilan bog’liq to’rtta hissiyot guruhini aniqladi: himoyasizlik va qo’rquv; tashqi begonalashtirish; ichki begonalashtirish; ma’lum bir odamga intilish;
 • yolg’izlik hissi bilan “yolg’iz” respondentlar o’zlarini yomonroq his qilishlari va yomon kayfiyatni boshdan kechirishlari, shuningdek, ularning faoliyati “yolg’iz bo’lmagan” respondentlarga qaraganda ancha past ekanligi aniqlandi;
 • erkaklarnikidan farqli o’laroq, yolg’izlik hissi mavjud bo’lgan ayollarda o’z-o’ziga rahm-shafqat va zaiflikni sezishga moyilligi, shuningdek, o’zlarini yomon his qilishlari va ularning kayfiyati pastroq ekanligi aniqlandi;
 • olingan ma’lumotlar psixologik konsultatsiya va yolg’izlik muammosini qo’shimcha tadqiq qilishda ishlatilishi mumkin.
Kommentlar: 16 komment. 16 ta kommentdan so'nggi 10 tasini ko'ryapsiz
 1. Тимур

  статья топчик и видео прикольное

 2. Yolgizlik qiyin narsa… sad

 3. Salom Aziza, siz yolg’izmisiz?

 4. bazan uzimni wunaqa his qilaman

 5. Тимур

  почему?

 6. 4unki yigitim jinni qilib tawab ketdi… uwa paytda yonimda he4 kim yuqedi sad

 7. Тимур

  хапа булманг, хаммаси яхши бупкетади

 8. raxmat Тимур

 9. Ibrohim

  hammamiz sevgan insonimiz bilan bo’laylik

 10. Diyorbek

  smile omin

 11. Тимур

  Азиза, хаммаси зур булади, ишонин

 12. raxmat Timur

 13. hamma sevganlari bilan birga busin

 14. yolgizlik eng katta qiyin4ilik

 15. ota-onangiz buliwsa, siz h4 qa4on yolgiz bulmaysiz

Komment qoldirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan

Nima qidiramiz? Masalan,Inson

Social